Raport bieżący 26/2017

26/2017   |   20-10-2017 17:29

Zmiana w składzie Komitetu Audytu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A.

 

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 20 października 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała następujących zmian w składzie Komitetu Audytu Spółki:
1) ze składu Komitetu Audytu odwołany został Pan Andrzej Borowiński,
2) do składu Komitetu Audytu powołany został Pan Jarosław Wesołek.

W związku z powyższą zmianą Komitet Audytu działa w składzie:
1) Pan Krzysztof Kaczmarczyk,
2) Pan Michael Mehring,
3) Pan Jarosław Wesołek.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3,5, i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a w szczególności członkowie Komitetu Audytu w osobach Pan Krzysztof Kaczmarczyk – Przewodniczący Komitetu Audytu i Pan Jarosław Wesołek są niezależni od Spółki.

Raport bieżący nr 26/2017