Raport bieżący 27/2017

27/2017   |   02-11-2017 17:50

Otrzymanie przez Emitenta decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz aktualizacja informacji dotyczącej planu inwestycyjnego Spółki

 

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję o pozwoleniu na budowę dla planowanej inwestycji Emitenta polegającej na budowie zakładu produkcyjnego, o którego realizacji Emitent informował za pośrednictwem raportów bieżących nr 34/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. oraz 10/2016 z dnia 03 czerwca 2016 r. i 6/2017 z dnia 15 lutego 2017 r.

Biorąc pod uwagę aktualny stan zaawansowania procesu inwestycyjnego Spółka szacuje, że ukończenie inwestycji powinno nastąpić nie, jak wskazano w raporcie bieżącym nr 6/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w II kwartale 2018 roku, a w IV kwartale 2018 roku.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że wobec przesunięcia terminu ukończenia inwestycji, aktualizacji wymagają informacje zawarte w planie inwestycyjnym Spółki, o przyjęciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2017 z dnia 09 marca 2017 r. Spółka zakłada, że znaczna część przewidzianych pierwotnie na rok 2017 wydatków inwestycyjnych zostanie faktycznie zrealizowana w roku kolejnym. I tak Spółka zakłada:
• przesunięcie na rok 2018 wydatków związanych z budową zakładu produkcyjnego, o którym mowa powyżej, w części stanowiącej kwotę ok. 6.000.000 zł (sześć milionów złotych),
• przesunięcie na rok 2018 wydatków związanych z zakupem środków produkcji do nowego zakładu produkcyjnego w kwocie ok. 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych);

Spółka wskazuje również, że powyższa aktualizacja planu inwestycyjnego będzie dyskutowana na forum Rady Nadzorczej Spółki.

Raport bieżący 27/2017