Raport bieżący 28/2018

28/2018   |   14-12-2018 18:20

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 14 grudnia 2018 r.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 grudnia 2018 r. następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:

Colorpack GmbH posiadająca 3 599 300 akcji dających prawo do 3 599 300 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 14 grudnia 2018 r., stanowiących ok. 56,35% na tym Zgromadzeniu oraz 36,70% w ogólnej liczbie głosów.

Green Place S.A. posiadająca 1.134.586 akcji Spółki, dających prawo do 1.134.586 głosów na  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 14 grudnia 2018 r., stanowiących ok. 17,76% na tym Zgromadzeniu i 11,57% w ogólnej liczbie głosów.

JS Holding sp. z o.o. posiadająca 1.200.758 akcji Spółki, dających prawo do 1.200.758 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 14 grudnia 2018 r., stanowiących ok. 18,80 % na tym Zgromadzeniu i 12,24% w ogólnej liczbie głosów.

Government of Norway posiadający 452 823 akcji Spółki, dających prawo do 452 823 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 14 grudnia 2018  r., stanowiących ok 7,09%% na tym Zgromadzeniu i 4,62% w ogólnej liczbie głosów.

Zarząd wskazuje jednocześnie, że następujący akcjonariusze Spółki: Colorpack GmbH, JS Holding sp. z o.o. i Green Place S.A., są stronami porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dysponując w związku z tym łącznie 5.934.644 akcjami, dającymi prawo do 5.934.644 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 14 grudnia 2018 r., stanowiących ok. 92,91 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 60,51 % ogólnej liczby głosów w Spółce. O istnieniu powyższego porozumienia Spółka informowała m.in. w prospekcie emisyjnym oraz w raportach bieżących.

Raport bieżący 28/2018