Raport bieżący 28/2020

28/2020   |   02-04-2020 18:06

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) stosownie do treści art. 19 ust. 3 MAR informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR dotyczące transakcji zbycia akcji Spółki przez Andrzeja Baranowskiego, Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Finansowych.

Pełna treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Raport bieżący 28/2020
Zawiadomienie