Raport bieżący 29/2017

29/2017   |   27-11-2017 19:02

Decyzja Prezesa URE w sprawie wymierzenia kary pieniężnej spółce BSC Drukarnia Opakowań S.A.

 

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2016 z dnia 12 lipca 2016 r., informuje, że w dniu 27 listopada 2017 r. Spółka otrzymała decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w wysokości 27.840,00 PLN w związku z naruszeniem przez Spółkę obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wynikającego z art. 11 i art. 11d ust. 3 ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.).

Zarząd Emitenta, po przeprowadzeniu analizy prawnej uzasadnienia powyższej decyzji, podejmie decyzje co do ewentualnego składania środków zaskarżenia w sprawie.

Raport bieżący 29/2017