Raport bieżący 3/2019

3/2019   |   28-01-2019 22:05

Powiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) stosownie do treści art. 19 ust. 3 MAR informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR dotyczące nabycia akcji Spółki przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu Spółki, tj. przez spółkę JS Holding sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Pełna treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Raport bieżący 3/2019
Powiadomienie