Raport bieżący 30/2020

30/2020   |   03-04-2020 17:11

Zawiadomienie o nabyciu pakietu akcji Emitenta oraz o przekroczeniu 90% ogólnej liczby głosów

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje o tym, że w dniu dzisiejszym otrzymał od AR Packaging Sweden AB (wcześniej A&R Carton AB) („Zawiadamiający”), w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, informację o nabyciu pakietu akcji Emitenta oraz o przekroczeniu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku rozliczenia w dniu 3 kwietnia 2020 r. transakcji nabycia akcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Treść zawiadomienia otrzymanego od Zawiadamiającego stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Raport bieżący 30/2020
Zawiadomienie