Raport bieżący 3/2011

13/2011   |   17-05-2011 17:03

Powołanie członka Rady Nadzorczej BSC DRUKARNIA OPAKOWAN S.A.

 

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 maja 2011 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Rafał Marcin Abratański. Pan Rafał Marcin Abratański posiada wykształcenie wyższe, w 1998 r. uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego tytuł magistra prawa. Ukończył również Studium Menadżerskie prowadzone przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie.

Pan Rafał Marcin Abratański był uczestnikiem wielu szkoleń jak również uczestnikiem paneli i dyskusji w tematach rynku kapitałowego, finansów, rachunkowości oraz marketingu. Prowadził również liczne szkolenia z zakresu rynku kapitałowego.

Przebieg kariery zawodowej:
2002 do chwili obecnej Dom Maklerski IDM SA (dawniej: Internetowy Dom Maklerski) – Wiceprezes Zarządu;
1999-2002 Krakowski Dom Maklerski S.A. (obecnie: Dom Maklerski IDM SA) – dyrektor, członek zarządu;
1998-1999 Krakowski Dom Maklerski s.c. – dyrektor regionu południowego;
1996-1996 Amberbrokers S.A. – pełnomocnik ds. rynku pierwotnego;
1995-1995 Dom Maklerski Magnus Sp. z o.o. – specjalista ds. marketingu;
1994-1995 Biuro Maklerskie Certus Sp. z o.o. – specjalista ds. marketingu;
1994-1994 Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych Bonus S.A. – asystent dyrektora.

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Rafał Marcin Abratański sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek:
2007-2011 Gwarant Agencja Ochrony S.A. (dawniej: Gwarant Agencja Ochrony i Detektywistyki Sp. z o.o. – przewodniczący rady nadzorczej;
2007-2010 Profinet S.A. (dawniej: Profinet Sp. z o.o.) – członek rady nadzorczej;
2004-2009 PKM DUDA S.A. – przewodniczący rady nadzorczej;
2006-2009 Gino Rossi S.A. – członek rady nadzorczej;
2006-2009 Rolimpex Nasiona S.A. (dawniej: Rolimpex Nasiona Sp. z o.o.) – członek rady nadzorczej;
2006-2008 Artman S.A. – członek rady nadzorczej;
2006-2008 Hyperion S.A. – wiceprzewodniczący rady nadzorczej;
2007-2008 Autoguard S.A. (dawniej: AUTOGUARD > Insurance S.A.) – członek rady nadzorczej
2006-2007 Bankier.pl S.A. – członek rady nadzorczej;
2006-2007 P.P.H. Bomi S.A. – członek rady nadzorczej;
2006-2007 Finder S.A. – członek rady nadzorczej;
2007 Apartamenty Wilanów Sp. z o.o. – członek rady nadzorczej;
2003-2007 NetBrokers Sp. z o.o. – członek rady nadzorczej.

Obecnie Pan Rafał Marcin Abratański sprawuje następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek:
od 2010 Supernova IDM Fund S.A. (dawniej: Supernova Fund S.A.) – członek rady nadzorczej;
od 2010 Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. (dawniej: WestLB Polska S.A.) – członek rady nadzorczej;
od 2010 Hardex S.A. – członek rady nadzorczej;
od 2010 Bowim S.A. – członek rady nadzorczej;
od 2010 AWBUD S.A. (dawniej: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Instal-Lublin” S.A. ) – członek rady nadzorczej;
od 2008 SprintAir S.A. (dawniej: SPRINTAIR Sp. z o.o., SKY CARRIER Sp. z o.o.) – członek rady nadzorczej;
od 2008 Polski Fundusz Hipoteczny S.A. (do 12.12.2010 r. Electus Hipoteczny S.A., do 20.10.2008 r. Electus Hipoteczny Sp. z o.o.) – przewodniczący rady nadzorczej;
od 2007 ADe Line S.A. – członek rady nadzorczej;
od 2007 Integer.pl S.A. – przewodniczący rady nadzorczej, od 28 czerwca 2010 r. –wiceprzewodniczący rady nadzorczej;
od 2006 Electus S.A. – członek rady nadzorczej;
od 2006 IDEA TFI S.A. (dawniej: Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) – członek rady nadzorczej;
od 1999 Dom Maklerski IDM SA (dawniej: Krakowski Dom Maklerski S.A., od 2001 r. Internetowy Dom Maklerski S.A., od 2006 r. Dom Maklerski IDM SA) – członek zarządu (od 1999 r. do 2002 r.), od 2002 r. – wiceprezes zarządu oraz akcjonariusz (według stanu na dzień 30 listopada 2010 r. posiada pakiet uprawniający do wykonywania ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki publicznej).

Pan Rafał Marcin Abratański był w ciągu ostatnich pięciu lat wspólnikiem w następujących niepublicznych spółkach kapitałowych lub osobowych:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (dawniej: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)., Apartamenty Wilanów Sp. z o.o., ZNTK Nieruchomości Sp. z o.o., Orzeł Biały S.A., Integer.pl S.A., Rabat Pomorze S.A., EMC Sp. z o.o., Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.

Obecnie Pan Rafał Marcin Abratański jest wspólnikiem w następujących spółkach kapitałowych lub osobowych: Instalexport S.A., Warszawski Dom Handlowy S.A., Farma Lutry Sp. z o.o.

Jest również członkiem Izby Domów Maklerskich oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Wedle złożonego przez Pana Rafała Marcina Abratańskiego oświadczenia, wykonywana przez niego działalność nie jest w stosunku do Spółki działalnością konkurencyjna ani uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Rafał Marcin Abratański nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 22 oraz §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. 2009, nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

13_2011