Raport bieżący 35/2020

35/2020   |   16-04-2020 15:31

Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2020 r.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2020 roku. Dane podano w załączonej tabeli w wersji porównawczej z wynikami za pierwszy kwartał 2019 roku.

Ostateczne skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2020 r. Emitent poda w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za pierwszy kwartał 2020 r., którego publikacja przewidziana jest w dniu 20 maja 2020 r.

Raport bieżący 35/2020
Wstępne, szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe BSC Drukarnia Opakowań S.A. za I KWARTAŁ 2020 roku