Raport bieżący 37/2020

37/2020   |   04-05-2020 20:33

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w Spółce o co najmniej 1%

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), niniejszym informuje o tym, że w dniu dzisiejszym otrzymał od AR Packaging Sweden AB („Zawiadamiający”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, o zmianie dotychczas posiadanego przez Zawiadamiającego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w Spółce o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Raport bieżący 37/2020
Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału