Raport bieżący 39/2020

39/2020   |   04-05-2020 20:36

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 4 maja 2020 r.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 maja 2020 r. następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:

AR Packaging Sweden AB posiadająca 3 662 227 akcji Spółki, dających prawo do 3 662 227 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 4 maja 2020 r., stanowiących ok. 38,04% na tym Zgromadzeniu i ok 37,34% w ogólnej liczbie głosów.

Colorpack GmbH posiadająca 3 599 300 akcji dających prawo do 3 599 300 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 4 maja 2020 r., stanowiących ok. 37,39 % na tym Zgromadzeniu oraz ok 36,70% w ogólnej liczbie głosów.

Green Place S.A. posiadająca 1 134 586 akcji Spółki, dających prawo do 1 134 586 głosów na  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 4 maja 2020 r., stanowiących ok. 11,78% na tym Zgromadzeniu i ok 11,57% w ogólnej liczbie głosów.

JS Holding sp. z o.o. posiadająca 1 231 494 akcji Spółki, dających prawo do 1 231 494 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 4 maja 2020 r., stanowiących ok. 12,79% na tym Zgromadzeniu i ok 12,56% w ogólnej liczbie głosów.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że wszystkie powyżej wymienione podmioty wchodzą w skład tej samej grupy kapitałowej, a tym samym zgodnie z art. 87 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, domniemywa się istnienie pomiędzy nimi porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Raport bieżący 39/2020