Raport bieżący 40/2020

40/2020   |   07-05-2020 16:41

Złożenie wniosku o wycofanie akcji BSC Drukarnia Opakowań S.A. z obrotu na rynku regulowanym

Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 maja 2020 r. uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., do Komisji Nadzoru Finansowego został złożony wniosek o wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Raport bieżący 40/2020