Raport bieżący 41/2020

41/2020   |   07-05-2020 20:04

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 7 maja 2020 r.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 7 maja 2020 r., które odbyło się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym i łączną liczbę ważnych głosów.

Raport bieżący 41/2020
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu