Raport bieżący 4/2017

4/2017   |   10-01-2017 17:21

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 10 stycznia 2017 r.

 

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 stycznia 2017 r. następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:

Colorpack GmbH posiadająca 3 599 300 akcji dających prawo do 3 599 300 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 10 stycznia 2017 r., stanowiących ok. 50,72 % na tym Zgromadzeniu oraz 36,70 % w ogólnej liczbie głosów.

JS Holding S.A. posiadający 1.200.758 akcji Spółki, dających prawo do 1.200.758 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 10 stycznia 2017 r., stanowiących ok. 16,92 % na tym Zgromadzeniu i 12,24 % w ogólnej liczbie głosów.

Green Place S.A. posiadający 1.134.586 akcji Spółki, dających prawo do 1.134.586 głosów na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 10 stycznia 2017 r., stanowiących ok. 15,99 % na tym Zgromadzeniu i 11,57 % w ogólnej liczbie głosów.

Fundusze reprezentowane przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie to jest:

i) ALTUS FIZ AKTYWNY AKCJI, posiadający 25.817 akcji/głosów.

ii) ALTUS FIZ AKTYWNEJ ALOKACJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH, posiadający 121.674 akcji/głosów.

iii) ALTUS FIO PARASOLOWY ALTUS SUBFUNDUSZ AKCJI, posiadający 1.300 akcji/głosów.

iv) Altus Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Altus Subfundusz Private Equity posiadający 16.213 akcji/głosów.

v) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 posiadający 74.458 akcji/głosów.

vi) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 posiadający 156.140 akcji/głosów.

vii) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, posiadający 198.254 akcji/głosów.

viii) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych, posiadający 215.382 akcji/głosów.

ix) ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji+; posiadający 47.320 akcji/głosów.

x) ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, posiadający 86.251 akcji/głosów.

xi) ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu, posiadający 41.582 akcji/głosów.

xii) Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania posiadający 177.151 akcji/głosów.

łącznie posiadające 1.161.542 akcji Spółki, dających prawo do 1.161.542 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 10 stycznia 2017 r., stanowiących ok. 16,37% na tym Zgromadzeniu i 11,84% w ogólnej liczbie głosów.

Zarząd wskazuje jednocześnie, że następujący akcjonariusze Spółki: Colorpack GmbH, JS Holding S.A. i Green Place S.A., są stronami porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dysponując w związku z tym łącznie 5.934.644 akcjami, dającymi prawo do 5.934.644 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 10 stycznia 2017 r., stanowiących ok 83,63 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 60,51 % ogólnej liczby głosów w Spółce. O istnieniu powyższego porozumienia Spółka informowała m.in. w prospekcie emisyjnym oraz w raportach bieżących.

Raport bieżący nr 04/2017