Raport bieżący 43/2020

43/2020   |   07-05-2020 20:15

Odwołanie dwóch i powołanie trzech nowych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka” lub „Emitent”), informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 7 maja 2020 r. została podjęta uchwała o odwołaniu z Rady Nadzorczej Spółki, z chwilą podjęcia uchwały, Pana Krzysztofa Roberta Kaczmarczyka oraz Pana Jarosława Wesołka, pełniących dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 7 maja 2020 r. podjęte zostały uchwały o powołaniu do Rady Nadzorczej trzech nowych członków w osobach:

  • Matej Baran
  • Sinan Songüler
  • Sten Lennart Aveling

Każda z powyższych osób została powołana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 7 maja 2020 r. na pięcioletnią kadencję.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Emitentowi, żadna z powyższych osób powołanych do Rady Nadzorczej:

– nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS,

– nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organu, a ponadto żadna z działalności wykonywanej przez te osoby poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta.

Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało Pana Hansa Christiana Bestehorn z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powierzyło tę funkcję Haraldowi Wernerowi Schulzowi, będącemu członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Pan Hans Christian Bestehorn pozostanie w składzie Rady Nadzorczej Spółki jako Członek Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący 43/2020