Raport bieżący 49/2020

49/2020   |   01-07-2020 22:55

Zarząd AR PACKAGING POZNAŃ S.A. (dawniej: BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.) z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), informuje, że powziął informację, iż w dniu dzisiejszym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostały zarejestrowane zmiany w statucie Spółki przyjęte uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2020 r. Zmiany statutu Spółki dotyczą zmiany firmy Spółki z „BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.” na „AR PACKAGING POZNAŃ S.A.” oraz miejsca przeprowadzania Walnego Zgromadzenia Spółki.

Przedmiotowa uchwała oraz tekst jednolity statutu Spółki przyjęty uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2020 r. stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Raport bieżący 49/2020
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STATUT SPÓŁKI AR Packaging Poznań S.A.