Raport bieżący 5/2018

5/2018   |   31-01-2018 09:58

Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał ze spółką Trigon Dom Maklerski S.A. umowę o pełnienie funkcji animatora Emitenta. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony i wchodzi w życiem z dniem 1 lutego 2018 r. z zastrzeżeniem możliwości wyrażenia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. sprzeciwu co do wykonywania  funkcji animatora emitenta na podstawie wspomnianej umowy przez Trigon Dom Maklerski S.A. w terminie do 2 tygodni od dnia otrzymania fotokopii umowy. Jednocześnie z dniem 31 stycznia 2018 roku wygasa współpraca z dotychczasowym animatorem – Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A., o czym Spółka informowała raportem bieżącym numer 22/2017.

Raport bieżący 5/2018