Raport bieżący 50/2020

50/2020   |   01-07-2020 22:57

Zarząd AR PACKAGING POZNAŃ S.A. (dawniej: BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.) z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że Spółka jest w trakcie procesu zmiany adresu strony internetowej na następujący adres: www.ar-packaging.com. W zakresie relacji inwestorskich do momentu zakończenia prac nad dostosowaniem nowej strony internetowej Spółka będzie nadal korzystać z dotychczasowego adresu strony internetowej.

Spółka jest w procesie zniesienia dematerializacji akcji oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o czym informowała raportem bieżącym nr 40/2020 z dnia 7 maja 2020 r. O ile przed wycofaniem akcji z obrotu Spółka zaprzestanie korzystania z dotychczasowego adresu strony internetowej, poinformuje o tym w formie odrębnego raportu bieżącego

Raport bieżący 50/2020