Raport bieżący 5/2011

15/2011   |   23-05-2011 17:00

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r.

 

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym przedstawia poniżej wykaz informacji przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości w roku 2010 (w okresie objętym roczną informacją okresową). Jednocześnie Zarząd informuje, że pełna treść informacji dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki (http://www.bsc-packaging.com/) w zakładce „relacje inwestorskie”.

Wykaz informacji przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości w roku 2010:
– 1/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. – Przystąpienie do systemu ESPI
– 2/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. – Dopuszczenie akcji serii A,B,C,D,E,F,G i H oraz praw do akcji serii H do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
– 3/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. – Podsumowanie oferty publicznej akcji serii H BSC Drukarnia Opakowań S.A.
– 4/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. – Rejestracja akcji i praw do akcji BSC Drukarnia Opakowań S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
– 5/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. – Wprowadzenie do obrotu giełdowego na GPW praw do akcji.

15_2011