Raport bieżący 7/2019

7/2019   |   28-02-2019 22:04

Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 r.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości niezaudytowane, wstępne, szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2018. Dane podano w załączonej tabeli.

Ostateczne skonsolidowane i jednostkowe dane finansowe za rok 2018 Emitent poda w raporcie rocznym i skonsolidowanym raporcie rocznym, których publikacja przewidziana jest w dniu 20 marca 2019 r.

Raport bieżący 7/2019
Wstępne dane wyniki finansowe za 2018 r.