Raport bieżący 8/2018

8/2018   |   27-02-2018 15:51

Zatwierdzenie zmienionego planu inwestycyjnego Spółki na rok 2018 przez Radę Nadzorczą.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Rada Nadzorcza, po dyskusji z Zarządem, przyjęła zmieniony plan inwestycyjny Spółki na rok 2018 i wyraziła Zarządowi Spółki zgodę na zatwierdzenie zmienionego planu inwestycyjnego spółki zależnej BSC Pharmacenter sp. z o.o.  („Plany”). O przyjęciu pierwotnych Planów Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.

Plany w zmienionej wersji przewidują wydatki inwestycyjne łącznie na poziomie ok 58,1 mln zł w tym:

  • część wydatków w kwocie ok. 22,4 mln zł na zakup przez Spółkę maszyn do nowego zakładu;
  • część wydatków w kwocie ok. 14,2 mln zł z przeznaczeniem na budowę przez Spółkę zakładu produkcyjnego wraz z wyposażeniem (np. regały magazynowe, oprogramowania, czy infrastruktura IT), o którego realizacji Emitent informował za pośrednictwem raportów bieżących nr 34/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. oraz 10/2016 z dnia 03 czerwca 2016 r. i nr 6/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. i nr 27/2017 z dnia 2 listopada 2017 r,
  • część wydatków w kwocie ok. 21,5 mln zł na zakup środków trwałych do obecnych lokalizacji, w tym w spółce zależnej BSC Pharmacenter sp. z o.o. w kwocie 0,4 mln zł.
Raport bieżący 8/2018