Raport bieżący 8/2011

8/2011   |   16-02-2011 11:44

Akcje BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. wpisane na listy uczestników indeksów WIG oraz WIG-PL

 

Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. (dalej również „Spółka”) informuje, że otrzymał Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 lutego 2011 r. informujący, że po sesji 15 lutego 2011 r. listy uczestników WIG oraz WIG-PL zostały uzupełnione o pakiet 3.000.000 akcji Spółki. Wpisu na listy dokonano na podstawie uchwały nr 42/2007 Zarządu GPW z dnia 26 lipca 2010 r.

8_2011