Skonsolidowany raport śródroczny za I półrocze 2012 roku

   |   31-08-2012 08:19

BSC_Drukarnia_Opakowan_PSF_2012_raport
GK_BSC_Drukarnia_Opakowan_PSSF_2012_raport
Ośiwadczenie_zgodność_danych_skonsolidowane
Oświadzczenie_wybór_audytora_skonsolidowane
Raport_za_I_półrocze_2012
Sprawozdanie_zarządu_za_I_półrocze_2012