Kalendarium

Kalendarium rok 2018

15.11.2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

31.08.2018 r.
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. za I półrocze 2018 roku

15.05.2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

23.03.2018 r.
Raport roczny Spółki za 2017 rok

23.03.2018 r.
skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. za 2017 rok