Kalendarium

Kalendarium 2019 rok

20.11.2019 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

30.08.2019 r.
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. za I półrocze 2019 roku

20.05.2019 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

20.03.2019 r.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. za 2018 rok

20.03.2019 r.
Raport roczny Spółki za 2018 rok