Kalendarium

Kalendarium 2020 rok

27.11.2020 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku

30.09.2020 r.
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. za I półrocze 2020 roku

29.07.2020 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

20.03.2020 r.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. za 2019 rok

20.03.2020 r.
Raport roczny Spółki za 2019 rok

Kalendarium 2019 rok

20.11.2019 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

30.08.2019 r.
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. za I półrocze 2019 roku

20.05.2019 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

20.03.2019 r.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. za 2018 rok

20.03.2019 r.
Raport roczny Spółki za 2018 rok