Oferta publiczna akcji

Oferta publiczna akcji

Pod koniec 2010 r. BSC Drukarnia Opakowań, z sukcesem zakończyła pierwszą publiczną ofertę akcji o wartości ponad 52,5 mln zł brutto.

Oferta obejmowała 2,25 mln akcji serii H w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz 750 tys. akcji serii H w ramach Transzy Otwartej. Cenę emisyjną wyznaczono na 17,50 zł.

Za pozyskane z emisji pieniądze BSC Drukarnia Opakowań m.in przekształciła firmę zależną BSC Etykiety w wyspecjalizowany zakład dostarczający opakowania dla branży farmaceutycznej oraz rozwinęła segment wysokomarżowych opakowań premium.

Na Giełdzie Papierów Wartościowych Spółka zadebiutowała 4 stycznia 2011 r. Kurs PDA wyniósł na otwarciu notowań 17,70 zł rosnąc o 1,14 proc. w stosunku do ceny emisyjnej.

Oferującym był Dom Maklerski IDMSA.

Prospekt emisyjny
Aneks nr 1 opublikowany 17 listopada 2010 r.
Komunikat aktualizujący nr 1 opublikowany 29 listopada 2010 r.