Polityka dywidendy

Zgodnie z przyjętą polityką dywidendy, Zarząd BSC Drukarni Opakowań będzie rekomendował wypłaty stosowne do wypracowanego zysku i możliwości Spółki. Jej wysokość będzie uzależniona od planów inwestycyjnych BSC Drukarni Opakowań oraz posiadanego kapitału obrotowego. Ostateczną decyzję w zakresie wysokości dywidendy będą podejmować akcjonariusze podczas walnego zgromadzenia.

W latach 2011-2016,  BSC Drukarnia Opakowań wypłaciła w formie dywidendy 33 mln zł.

Dywidenda wypłacona przez BSC Drukarnia Opakowań:
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kwota dywidendy (zł) 4 903 758 4 903 758 4 903 758 5 884 510 6 178 735 6 178 735
Dywidenda na akcję (zł) 0,5 0,5 0,5 0,6 0,63 0,63
Dzień dywidendy 2012-06-06 2013-07-04 2014-07-10 2015-05-06 2016-06-27 2017-06-05
Dzień wypłaty dywidendy 2012-06-21 2013-07-19 2014-07-28 2015-05-21 2016-07-12 2017-06-21

 

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH