Raport bieżący 44/2013

44/2013

13-12-2013 20:13
Powzięcie informacji o wyborze oferty złożonej przez Emitenta i inne spółki z grupy „rlc packaging”

Raport bieżący 43/2013

43/2013

18-09-2013 22:55
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący 42/2013

42/2013

01-08-2013 10:29
Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdań finansowych

Raport bieżący 41/2013

41/2013

01-08-2013 10:23
Powołanie Komitetu Audytu

Raport bieżący 40/2013

40/2013

27-06-2013 09:34
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z byłym Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 39/2013

39/2013

21-06-2013 14:08
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 20 czerwca 2013 r.

Raport bieżący 38/2013

38/2013

21-06-2013 12:05
Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący 37/2013

37/2013

21-06-2013 11:52
Powołanie członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję

Raport bieżący 36/2013

36/2013

21-06-2013 11:47
Uchwała o wypłacie dywidendy, podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 20 czerwca 2013 r.

Raport bieżący 35/2013

35/2013

21-06-2013 11:42
Odstąpienie od rozpatrzenia jednego z punktów porządku obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 20 czerwca 2013 r.

Raport bieżący 34/2013

34/2013

21-06-2013 11:03
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 20 czerwca 2013 r

Raport bieżący 33/2013

33/2013

19-06-2013 13:57
Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Komitetu Audytu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.