Raport bieżący 14/2017

14/2017

26-05-2017 16:18
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (14/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 26 maja 2017 r.

Raport bieżący 12/2014

12/2014

22-09-2014 07:43
Aktualizacja raportu bieżącego nr 44/2013

Raport bieżący 11/2014

11/2014

27-06-2014 07:57
Zawiadomienie Norges Bank (Banku Centralnego Norwegii) o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

Raport bieżący 9/2014

9/2014

25-06-2014 07:45
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 24 czerwca 2014 r.

Raport bieżący 10/2014

10/2014

24-06-2014 07:45
Uchwała o wypłacie dywidendy, podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 24 czerwca 2014 r.

Raport bieżący 7/2014

7/2014

03-06-2014 16:21
Zmiana animatora rynku dla akcji Emitenta

Raport bieżący 5/2014-Korekta

5/2014-Korekta

28-05-2014 18:25
Korekta raportu bieżącego nr 5/2014 - projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 24 czerwca 2014 r.

Raport bieżący 6/2014

6/2014

28-05-2014 07:34
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i do dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdań finansowych

Raport bieżący 5/2014

5/2014

28-05-2014 07:33
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 24 czerwca 2014 r.

Raport bieżący 4/2014

4/2014

28-05-2014 07:31
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 24 czerwca 2014 r.

Raport bieżący 8/2014

8/2014

25-05-2014 07:44
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 24 czerwca 2014 r.

Raport bieżący 3/2014

3/2014

10-04-2014 21:57
Zawiadomienie ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.