Raport bieżący 40/2015

40/2015

29-12-2015 16:12
Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości od spółki zależnej

Raport bieżący 39/2015

39/2015

21-12-2015 23:26
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 21 grudnia 2015 r.

Raport bieżący 38/2015

38/2015

21-12-2015 23:20
Powołanie członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 37/2015

37/2015

21-12-2015 23:14
Zmiana Statutu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. uchwalona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 grudnia 2015 r.

Raport bieżący 36/2015

36/2015

21-12-2015 23:09
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 21 grudnia 2015 r.

Raport bieżący 35/2015

35/2015

17-12-2015 17:20
Zmiana porozumienia akcjonariuszy

Raport bieżący 34/2015

34/2015

10-12-2015 22:02
Przyjęcie przez Radę Nadzorczą planu inwestycyjnego Spółki zakładającego rozbudowę

Raport bieżący 33/2015

33/2015

24-11-2015 17:15
Zamierzone zmiany Statutu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

Raport bieżący 32/2015

32/2015

24-11-2015 17:11
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 21 grudnia 2015 r.

Raport bieżący 31/2015

31/2015

24-11-2015 17:06
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 21 grudnia 2015 r.

Raport bieżący 30/2015

30/2015

23-11-2015 23:34
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 29/2015

29/2015

03-11-2015 15:55
Zawiadomienie o transakcji zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. pomiędzy Osobami Blisko Związanymi z Wiceprezesem Zarządu i zmianie podmiotu zależnego od akcjonariusza, posiadającego ponad 10% głosów w Spółce