Raport bieżący 29/2017

29/2017

27-11-2017 19:02

Decyzja Prezesa URE w sprawie wymierzenia kary pieniężnej spółce BSC Drukarnia Opakowań S.A.   Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z […]

Raport bieżący 28/2017

28/2017

14-11-2017 17:51
Zatwierdzenie planu inwestycyjnego Spółki na rok 2018 przez Radę Nadzorczą

Raport bieżący 27/2017

27/2017

02-11-2017 17:50
Otrzymanie przez Emitenta decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz aktualizacja informacji dotyczącej planu inwestycyjnego Spółki

Raport bieżący 26/2017

26/2017

20-10-2017 17:29
Zmiana w składzie Komitetu Audytu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A.

Raport bieżący 25/2017

25/2017

20-10-2017 14:47
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 20 października 2017 r.

Raport bieżący 24/2017

24/2017

20-10-2017 14:42
Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

Raport bieżący 23/2017

23/2017

20-10-2017 14:36
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 20 października 2017 r.

Raport bieżący 22/2017

22/2017

17-10-2017 12:57
Wypowiedzenie umowy z animatorem rynku

Raport bieżący 21/2017

21/2017

13-10-2017 13:40
Zgłoszenie kandydata do składu Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący 20/2017

20/2017

25-09-2017 16:40
Zgłoszenie kandydata do składu Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący 19/2017

19/2017

20-09-2017 15:37
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 20 października 2017 r.

Raport bieżący 18/2017

18/2017

20-09-2017 15:34
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 20 października 2017 r.