Raport bieżący 30/2018

30/2018

14-12-2018 18:22

Zawiadomienie Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zwiększeniu stanu posiadania akcji w BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. o przekroczeniu progu 15% […]

Raport bieżący 29/2018

29/2018

14-12-2018 18:21

Informacja o zawarciu umowy nabycia nieruchomości od spółki zależnej Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, […]

Raport bieżący 28/2018

28/2018

14-12-2018 18:20

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 14 […]

Raport bieżący 26/2018

26/2018

13-12-2018 13:54

Zawiadomienie Altus TFI S.A.  o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu […]

Raport bieżący 25/2018

25/2018

11-12-2018 18:31

Zatwierdzenie planu inwestycyjnego Spółki na rok 2019 przez Radę Nadzorczą. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka” […]

Raport bieżący 24/2018

24/2018

07-12-2018 19:59

Zawiadomienie Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zwiększeniu stanu posiadania akcji w BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. i przekroczeniu progu 5% […]

Raport bieżący 27/2018

27/2018

04-12-2018 18:17

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 14 grudnia 2018 r. Zarząd BSC DRUKARNIA […]

Raport bieżący 23/2018

23/2018

15-11-2018 20:53

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 14 grudnia 2018 r. Na podstawie § […]

Raport bieżący 22/2018

22/2018

15-11-2018 20:51

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 14 grudnia 2018 r. Na podstawie § […]

Raport bieżący 21/2018

21/2018

22-10-2018 20:18

Wyrażenie przez Radę Nadzorczą aprobaty na zakup nieruchomości od spółki zależnej. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu […]

Raport bieżący 20/2018

20/2018

10-08-2018 14:17

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu […]

Raport bieżący 19/2018

19/2018

11-06-2018 19:30

Uchwała o wypłacie dywidendy, podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r. Zarząd […]