Raport bieżący 24/2019

24/2019

13-11-2019 08:55

Informacja od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta dotycząca zawarcia umowy warunkowej, prowadzącej do przejęcia kontroli nad grupą rlc packaging wraz […]

Raport bieżący 23/2019

23/2019

07-11-2019 14:13

Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał 2019 r. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w […]

Raport bieżący 22/2019

22/2019

28-10-2019 22:30

Informacja o podpisaniu umowy znaczącej będącej skutkiem wyboru oferty Emitenta Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, […]

Raport bieżący 21/2019

21/2019

18-10-2019 22:09

Powiadomienie dotyczące transakcji ustanowienia zastawów rejestrowych na akcjach Emitenta przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Zarząd BSC DRUKARNIA […]

Raport bieżący 20/2019

20/2019

16-10-2019 21:13

Zatwierdzenie planu inwestycyjnego Spółki na rok 2020 przez Radę Nadzorczą. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka” […]

Raport bieżący 19/2019

19/2019

06-09-2019 22:35

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka„) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza będącego […]

Raport bieżący 18/2019

18/2019

20-08-2019 22:06

Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2019 r. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w […]

Raport bieżący 17/2019

17/2019

25-06-2019 13:12

Otrzymanie przez Emitenta decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie części inwestycji obejmującej zakład produkcyjny W nawiązaniu między innymi do raportów bieżących […]

Raport bieżący 16/2019

16/2019

03-06-2019 20:28

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 03 […]

Raport bieżący 15/2019

15/2019

03-06-2019 20:26

Uchwała o wypłacie dywidendy, podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 03 czerwca 2019 r. […]

Raport bieżacy 14/2019

14/2019

03-06-2019 20:13

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 03 czerwca 2019 r. Zarząd BSC DRUKARNIA […]

Raport bieżący 13/2019

13/2019

22-05-2019 09:21

Informacja od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta dotycząca przeglądu opcji strategicznych w ramach grupy rlc packaging Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ […]