Raport bieżący 28/2019

28/2019

30-12-2019 22:08

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 27 stycznia 2020 r. Na podstawie § […]

Raport bieżący 27/2019

27/2019

30-12-2019 22:06

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 27 stycznia 2020 r. Na podstawie § […]

Raport bieżący 26/2019

26/2019

20-12-2019 23:52

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 20 grudnia […]

Raport bieżący 25/2019

25/2019

05-12-2019 22:31

Otrzymanie przez Emitenta decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie pozostałej części inwestycji obejmującej zakład produkcyjny W nawiązaniu miedzy innymi do raportów […]

Raport bieżący 24/2019

24/2019

13-11-2019 08:55

Informacja od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta dotycząca zawarcia umowy warunkowej, prowadzącej do przejęcia kontroli nad grupą rlc packaging wraz […]

Raport bieżący 23/2019

23/2019

07-11-2019 14:13

Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał 2019 r. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w […]

Raport bieżący 22/2019

22/2019

28-10-2019 22:30

Informacja o podpisaniu umowy znaczącej będącej skutkiem wyboru oferty Emitenta Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, […]

Raport bieżący 21/2019

21/2019

18-10-2019 22:09

Powiadomienie dotyczące transakcji ustanowienia zastawów rejestrowych na akcjach Emitenta przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Zarząd BSC DRUKARNIA […]

Raport bieżący 20/2019

20/2019

16-10-2019 21:13

Zatwierdzenie planu inwestycyjnego Spółki na rok 2020 przez Radę Nadzorczą. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka” […]

Raport bieżący 19/2019

19/2019

06-09-2019 22:35

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka„) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza będącego […]

Raport bieżący 18/2019

18/2019

20-08-2019 22:06

Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2019 r. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w […]

Raport bieżący 17/2019

17/2019

25-06-2019 13:12

Otrzymanie przez Emitenta decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie części inwestycji obejmującej zakład produkcyjny W nawiązaniu między innymi do raportów bieżących […]