Raport bieżący 50/2020

50/2020

01-07-2020 22:57

Zarząd AR PACKAGING POZNAŃ S.A. (dawniej: BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.) z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że Spółka jest w […]

Raport bieżący 49/2020

49/2020

01-07-2020 22:55

Zarząd AR PACKAGING POZNAŃ S.A. (dawniej: BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.) z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), informuje, że powziął informację, iż […]

Raport bieżący 48/2020

48/2020

19-06-2020 22:40

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 19 […]

Raport bieżący 47/2020

47/2020

19-06-2020 22:28

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 19 czerwca 2020 r. Zarząd BSC DRUKARNIA […]

Raport bieżący 46/2020

46/2020

22-05-2020 13:43

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 22 […]

Raport bieżący 45/2020

45/2020

22-05-2020 13:40

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 22 maja 2020 r. Zarząd BSC DRUKARNIA […]

Raport bieżący 44/2020

44/2020

08-05-2020 16:32

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”) z siedzibą w Poznaniu informuje, że działając na podstawie […]

Raport bieżący 43/2020

43/2020

07-05-2020 20:15

Odwołanie dwóch i powołanie trzech nowych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. […]

Raport bieżący 42/2020

42/2020

07-05-2020 20:10

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 7 […]

Raport bieżący 41/2020

41/2020

07-05-2020 20:04

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 7 maja 2020 r. Zarząd BSC DRUKARNIA […]

Raport bieżący 40/2020

40/2020

07-05-2020 16:41

Złożenie wniosku o wycofanie akcji BSC Drukarnia Opakowań S.A. z obrotu na rynku regulowanym Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. z […]

Raport bieżący 39/2020

39/2020

04-05-2020 20:36

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 4 […]