Raport bieżący 46/2020

46/2020

22-05-2020 13:43

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 22 […]

Raport bieżący 45/2020

45/2020

22-05-2020 13:40

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 22 maja 2020 r. Zarząd BSC DRUKARNIA […]

Raport bieżący 44/2020

44/2020

08-05-2020 16:32

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”) z siedzibą w Poznaniu informuje, że działając na podstawie […]

Raport bieżący 43/2020

43/2020

07-05-2020 20:15

Odwołanie dwóch i powołanie trzech nowych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. […]

Raport bieżący 42/2020

42/2020

07-05-2020 20:10

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 7 […]

Raport bieżący 41/2020

41/2020

07-05-2020 20:04

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 7 maja 2020 r. Zarząd BSC DRUKARNIA […]

Raport bieżący 40/2020

40/2020

07-05-2020 16:41

Złożenie wniosku o wycofanie akcji BSC Drukarnia Opakowań S.A. z obrotu na rynku regulowanym Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. z […]

Raport bieżący 39/2020

39/2020

04-05-2020 20:36

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 4 […]

Raport bieżący 38/2020

38/2020

04-05-2020 20:35

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 4 maja 2020 r. Zarząd BSC DRUKARNIA […]

Raport bieżący 37/2020

37/2020

04-05-2020 20:33

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w Spółce o co najmniej 1% Zarząd BSC DRUKARNIA […]

Raport bieżący 36/2020

36/2020

20-04-2020 14:56

Decyzja Zarządu BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy […]

Raport bieżący 35/2020

35/2020

16-04-2020 15:31

Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2020 r. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w […]