Raport bieżący 38/2020

38/2020

04-05-2020 20:35

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 4 maja 2020 r. Zarząd BSC DRUKARNIA […]

Raport bieżący 37/2020

37/2020

04-05-2020 20:33

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w Spółce o co najmniej 1% Zarząd BSC DRUKARNIA […]

Raport bieżący 36/2020

36/2020

20-04-2020 14:56

Decyzja Zarządu BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy […]

Raport bieżący 35/2020

35/2020

16-04-2020 15:31

Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2020 r. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w […]

Raport bieżący 34/2020

34/2020

07-04-2020 17:06

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 4 maja 2020 r. Na podstawie § […]

Raport bieżący 33/2020

33/2020

07-04-2020 17:05

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 4 maja 2020 r. Na podstawie § […]

Raport bieżący 32/2020

32/2020

06-04-2020 22:24

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą […]

Raport bieżący 31/2020

31/2020

03-04-2020 20:06

Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta oraz o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5% Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ […]

Raport bieżący 30/2020

30/2020

03-04-2020 17:11

Zawiadomienie o nabyciu pakietu akcji Emitenta oraz o przekroczeniu 90% ogólnej liczby głosów Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą […]

Raport bieżący 29/2020

29/2020

03-04-2020 16:35

Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta oraz o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5% Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ […]

Raport bieżący 28/2020

28/2020

02-04-2020 18:06

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu […]

Raport bieżący 27/2020

27/2020

17-03-2020 22:45

Informacja o potencjalnym wpływie COVID-19 na działalność Emitenta Zarząd Spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) […]