Raport bieżący 4/2019

4/2019

28-01-2019 22:07

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019 Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na […]

Raport bieżący 3/2019

3/2019

28-01-2019 22:05

Powiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ […]

Raport bieżący 2/2019

2/2019

24-01-2019 20:21

Powiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ […]

Raport bieżący 1/2019

1/2019

21-01-2019 09:10

Powiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ […]

Raport bieżący 30/2018

30/2018

14-12-2018 18:22

Zawiadomienie Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zwiększeniu stanu posiadania akcji w BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. o przekroczeniu progu 15% […]

Raport bieżący 29/2018

29/2018

14-12-2018 18:21

Informacja o zawarciu umowy nabycia nieruchomości od spółki zależnej Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, […]

Raport bieżący 28/2018

28/2018

14-12-2018 18:20

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 14 […]

Raport bieżący 26/2018

26/2018

13-12-2018 13:54

Zawiadomienie Altus TFI S.A.  o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu […]

Raport bieżący 25/2018

25/2018

11-12-2018 18:31

Zatwierdzenie planu inwestycyjnego Spółki na rok 2019 przez Radę Nadzorczą. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka” […]

Raport bieżący 24/2018

24/2018

07-12-2018 19:59

Zawiadomienie Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zwiększeniu stanu posiadania akcji w BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. i przekroczeniu progu 5% […]

Raport bieżący 27/2018

27/2018

04-12-2018 18:17

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 14 grudnia 2018 r. Zarząd BSC DRUKARNIA […]

Raport bieżący 23/2018

23/2018

15-11-2018 20:53

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 14 grudnia 2018 r. Na podstawie § […]