Raport bieżący 9/2018

9/2018

03-04-2018 17:51

Decyzja Zarządu BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy […]

Raport bieżący 8/2018

8/2018

27-02-2018 15:51

Zatwierdzenie zmienionego planu inwestycyjnego Spółki na rok 2018 przez Radę Nadzorczą. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu […]

Raport bieżący 7/2018

7/2018

16-02-2018 19:09

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 16 […]

Raport bieżący 6/2017

6/2018

16-02-2018 19:06

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 16 lutego 2018 r. Zarząd BSC DRUKARNIA […]

Raport bieżący 5/2018

5/2018

31-01-2018 09:58

Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, […]

Raport bieżący 4/2018

4/2018

17-01-2018 09:37

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018 Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na […]

Raport bieżący 3/2018

3/2018

17-01-2018 09:30

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 16 lutego 2018 r. Na podstawie § […]

Raport bieżący 2/2018

2/2018

17-01-2018 09:19

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 16 lutego 2018 r. Na podstawie § […]

Raport bieżący 1/2018

1/2018

08-01-2018 08:51

Zawiadomienie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmniejszeniu stanu posiadania akcji w BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. i zejściu […]

Raport bieżący 29/2017

29/2017

27-11-2017 19:02

Decyzja Prezesa URE w sprawie wymierzenia kary pieniężnej spółce BSC Drukarnia Opakowań S.A.   Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z […]

Raport bieżący 28/2017

28/2017

14-11-2017 17:51
Zatwierdzenie planu inwestycyjnego Spółki na rok 2018 przez Radę Nadzorczą

Raport bieżący 27/2017

27/2017

02-11-2017 17:50
Otrzymanie przez Emitenta decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz aktualizacja informacji dotyczącej planu inwestycyjnego Spółki