Raport bieżący 34/2020

34/2020

07-04-2020 17:06

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 4 maja 2020 r. Na podstawie § […]

Raport bieżący 33/2020

33/2020

07-04-2020 17:05

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 4 maja 2020 r. Na podstawie § […]

Raport bieżący 32/2020

32/2020

06-04-2020 22:24

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą […]

Raport bieżący 31/2020

31/2020

03-04-2020 20:06

Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta oraz o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5% Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ […]

Raport bieżący 30/2020

30/2020

03-04-2020 17:11

Zawiadomienie o nabyciu pakietu akcji Emitenta oraz o przekroczeniu 90% ogólnej liczby głosów Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą […]

Raport bieżący 29/2020

29/2020

03-04-2020 16:35

Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta oraz o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5% Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ […]

Raport bieżący 28/2020

28/2020

02-04-2020 18:06

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu […]

Raport bieżący 27/2020

27/2020

17-03-2020 22:45

Informacja o potencjalnym wpływie COVID-19 na działalność Emitenta Zarząd Spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) […]

Raport bieżący 26/2020

26/2020

25-02-2020 22:40

Pismo akcjonariuszy w sprawie Wezwania Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym […]

Raport bieżący 25/2020

25/2020

25-02-2020 08:36

Pismo akcjonariuszy w sprawie Wezwania Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym […]

Raport bieżący 24/2020

24/2020

21-02-2020 14:53

Powołanie Członka Komitetu Audytu Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że powziął informację o tym, […]

Raport bieżący 23/2020

23/2020

20-02-2020 22:10

Informacja od A&R Carton AB oraz Prezesa Zarządu Emitenta i Wiceprezesa Zarządu Emitenta ds. Handlowych o niektórych warunkach transakcji pośredniego […]