Raport bieżący 32/2013

32/2013

19-06-2013 11:22
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 31/2013

31/2013

13-06-2013 08:51
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 30/2013

30/2013

05-06-2013 12:24
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 29/2013

29/2013

29-05-2013 10:02
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 28/2013

28/2013

23-05-2013 17:43
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 20 czerwca 2013 r.

Raport bieżący 27/2013

27/2013

23-05-2013 17:40
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 20 czerwca 2013 r.

Raport bieżący 26/2013

26/2013

22-05-2013 10:43
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 25/2013

25/2013

15-05-2013 13:57
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 24/2013

24/2013

08-05-2013 17:11
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 23/2013

23/2013

06-05-2013 14:44
Transakcje nabycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 22/2013

22/2013

25-04-2013 11:51
Transakcje nabycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 21/2013

21/2013

23-04-2013 16:32
Decyzja Zarządu BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2012