Raport bieżący 16/2019

16/2019

03-06-2019 20:28

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 03 […]

Raport bieżący 15/2019

15/2019

03-06-2019 20:26

Uchwała o wypłacie dywidendy, podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 03 czerwca 2019 r. […]

Raport bieżacy 14/2019

14/2019

03-06-2019 20:13

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 03 czerwca 2019 r. Zarząd BSC DRUKARNIA […]

Raport bieżący 13/2019

13/2019

22-05-2019 09:21

Informacja od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta dotycząca przeglądu opcji strategicznych w ramach grupy rlc packaging Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ […]

Raport bieżący 12/2019

12/2019

13-05-2019 20:02

Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2019 r. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w […]

Raport bieżący 11/2019

11/2019

26-04-2019 23:55

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 3 czerwca 2019 r. Na podstawie § […]

Raport bieżący 10/2019

10/2019

26-04-2019 23:52

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 3 czerwca 2019 r. Na podstawie § […]

Raport bieżący 9/2019

9/2019

05-04-2019 20:39

Informacja o wyborze oferty Emitenta poprzedzającej zawarcie umowy znaczącej Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), […]

Raport bieżący 8/2019

8/2019

22-03-2019 14:52

Decyzja Zarządu BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy […]

Raport bieżący 7/2019

7/2019

28-02-2019 22:04

Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 r. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) […]

Raport bieżący 6/2019

6/2019

07-02-2019 20:05

Powiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ […]

Raport bieżący 5/2019

5/2019

30-01-2019 22:45

Powiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ […]