Raport bieżący 28/2011

28/2011

14-07-2011 14:09
Rejestracja zmian Statutu BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

Raport bieżący 27/2011

27/2011

12-07-2011 12:36
Nabycie nieruchomości przez Spółkę

Raport bieżący 26/2011

26/2011

06-07-2011 14:06
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący 25/2011

25/2011

05-07-2011 18:25
Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą. STATUT SPÓŁKI BSC Drukarnia Opakowań S.A.

Raport bieżący 24/2011

24/2011

05-07-2011 17:51
Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu śródrocznego

Raport bieżący 23/2011

23/2011

05-07-2011 14:00
Powołanie Komitetu Audytu

Raport bieżący 21/2011

21/2011

30-06-2011 14:31
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący 20/2011

20/2011

22-06-2011 15:19
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący 19/2011

19/2011

17-06-2011 08:48
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący 18/2011

18/2011

09-06-2011 16:50
Nabycie akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący 7/2011

17/2011

02-06-2011 13:50
Nabycie akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący 16/2011

16/2011

28-05-2011 15:55
Nabycie akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej