Raport bieżący 4/2012

4/2012

24-02-2012 18:31
Rezygnacja z inwestycji Spółki w „PROMIS" JSC

Raport bieżący 3/2012

3/2012

30-01-2012 15:44
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012

Raport bieżący 2/2012

2/2012

05-01-2012 16:22
Rejestracja zmiany firmy spółki zależnej w rejestrze przedsiębiorców

Raport bieżący 1/2012

1/2012

05-01-2012 13:32
Zmiana warunkowej umowy dotyczącej kupna nieruchomości

Raport bieżący 40/2011

40/2011

31-12-2011 13:27
Zawarcie umów dotyczących kupna nieruchomości

Raport bieżący 39/2011

39/2011

16-12-2011 20:47
Nabycie akcji Spółki przez Colorpack GmbH Berlin Verpackungen mit System

Raport bieżący 38/2011

38/2011

25-11-2011 12:56
Zmiana firmy spółki zależnej

Raport bieżący 37/2011

37/2011

24-11-2011 13:31
Transakcje nabycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez Członka Zarządu Spółki

Raport bieżący 36/2011

36/2011

27-10-2011 13:01
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący 35/2011

35/2011

25-10-2011 12:44
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 24 października 2011 r.

Raport bieżący 34/2011

34/2011

25-10-2011 12:40
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 24 października 2011 r.

Raport bieżący 33/2011

33/2011

06-10-2011 17:57
Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego nabycia i objęcia akcji „PROMIS" JSC