Raport bieżący 12/2012

12/2012

13-04-2012 17:28
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 11/2012

11/2012

13-04-2012 14:17
Decyzja Zarządu Spółki w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2011 r.

Raport bieżący 10/2012

10/2012

05-04-2012 09:37
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 9/2012

9/2012

30-03-2012 14:46
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 8/2012

8/2012

29-03-2012 12:55
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r.

Raport bieżący 7/2012

7/2012

28-03-2012 22:51
Przystąpienie do programu wspierania płynności

Raport bieżący 6/2012

6/2012

23-03-2012 16:02
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej i objęcie przez Spółkę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

Raport bieżący 5/2012

5/2012

25-02-2012 12:01
Zawarcie umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości

Raport bieżący 4/2012

4/2012

24-02-2012 18:31
Rezygnacja z inwestycji Spółki w „PROMIS" JSC

Raport bieżący 3/2012

3/2012

30-01-2012 15:44
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012

Raport bieżący 2/2012

2/2012

05-01-2012 16:22
Rejestracja zmiany firmy spółki zależnej w rejestrze przedsiębiorców

Raport bieżący 1/2012

1/2012

05-01-2012 13:32
Zmiana warunkowej umowy dotyczącej kupna nieruchomości