Raport bieżący 8/2011

8/2011

16-02-2011 11:44
Akcje BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. wpisane na listy uczestników indeksów WIG oraz WIG-PL

Raport bieżący 7/2011

7/2011

09-02-2011 14:21
Wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H

Raport bieżący 6/2011

6/2011

08-02-2011 18:05
Rejestracja akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Raport bieżący 5/2011

5/2011

03-02-2011 11:04
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A-G

Raport bieżący 4/2011

4/2011

31-01-2011 14:38
Zawiadomienie COLORPACK GmbH Berlin Verpackungen mit System o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący 3/2011

3/2011

31-01-2011 14:10
Zawiadomienie „BSC INVEST" V. SCHWARK, J. SCHWARK, A. CZYSZ sp. j. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący 2/2011

2/2011

28-01-2011 13:20
Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 r.

Raport bieżący 1/2011

1/2011

26-01-2011 17:35
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący 5/2010

5/2010

31-12-2010 15:55
Wprowadzenie do obrotu giełdowego na GPW praw do akcji

Raport bieżący 4/2010

4/2010

31-12-2010 11:43
Rejestracja akcji i praw do akcji BSC Drukarnia Opakowań S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Raport bieżący 3/2010

3/2010

31-12-2010 11:36
Podsumowanie oferty publicznej akcji serii H BSC Drukarnia Opakowań S.A.

Raport bieżący 2/2010

2/2010

30-12-2010 17:43
Dopuszczenie akcji oraz praw do akcji serii H do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW