Raport bieżący 22/2020

22/2020

14-02-2020 22:24

Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 r. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) […]

Raport bieżący 21/2020

21/2020

10-02-2020 23:41

Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji BSC Drukarnia Opakowań S.A. wraz z opinią zewnętrznego podmiotu na […]

Raport bieżący 20/2020

20/2020

31-01-2020 22:37

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka […]

Raport bieżący 19/2020

19/2020

31-01-2020 22:35

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020 Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na […]

Raport bieżący 18/2020

18/2020

27-01-2020 22:22

Odwołanie członka Rady Nadzorczej i powołanie trzech nowych członków Rady Nadzorczej Emitenta Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w […]

Raport bieżący 17/2020

17/2020

27-01-2020 22:21

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 27 […]

Raport bieżący 16/2020

16/2020

27-01-2020 22:19

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 27 stycznia 2020 r. Zarząd BSC DRUKARNIA […]

Raport bieżący 15/2020

15/2020

27-01-2020 22:17

Zawiadomienie dotyczące zmiany posiadania akcji Spółki w wyniku rozwiązania porozumienia akcjonariuszy Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu […]

Raport bieżący 14/2020

14/2020

24-01-2020 21:10

Zawiadomienie o pośrednim zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą […]

Raport bieżący 13/2020

13/2020

24-01-2020 21:04

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu […]

Raport bieżący 12/2020

12/2020

24-01-2020 21:02

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu […]

Raport bieżący 11/2020

11/2020

24-01-2020 21:00

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu […]