Raport bieżący 26/2020

26/2020

25-02-2020 22:40

Pismo akcjonariuszy w sprawie Wezwania Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym […]

Raport bieżący 25/2020

25/2020

25-02-2020 08:36

Pismo akcjonariuszy w sprawie Wezwania Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym […]

Raport bieżący 24/2020

24/2020

21-02-2020 14:53

Powołanie Członka Komitetu Audytu Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że powziął informację o tym, […]

Raport bieżący 23/2020

23/2020

20-02-2020 22:10

Informacja od A&R Carton AB oraz Prezesa Zarządu Emitenta i Wiceprezesa Zarządu Emitenta ds. Handlowych o niektórych warunkach transakcji pośredniego […]

Raport bieżący 22/2020

22/2020

14-02-2020 22:24

Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 r. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) […]

Raport bieżący 21/2020

21/2020

10-02-2020 23:41

Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji BSC Drukarnia Opakowań S.A. wraz z opinią zewnętrznego podmiotu na […]

Raport bieżący 20/2020

20/2020

31-01-2020 22:37

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka […]

Raport bieżący 19/2020

19/2020

31-01-2020 22:35

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020 Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na […]

Raport bieżący 18/2020

18/2020

27-01-2020 22:22

Odwołanie członka Rady Nadzorczej i powołanie trzech nowych członków Rady Nadzorczej Emitenta Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w […]

Raport bieżący 17/2020

17/2020

27-01-2020 22:21

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 27 […]

Raport bieżący 16/2020

16/2020

27-01-2020 22:19

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 27 stycznia 2020 r. Zarząd BSC DRUKARNIA […]

Raport bieżący 15/2020

15/2020

27-01-2020 22:17

Zawiadomienie dotyczące zmiany posiadania akcji Spółki w wyniku rozwiązania porozumienia akcjonariuszy Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu […]