Raport bieżący 6/2017

6/2017

15-02-2017 21:21
Otrzymanie przez Emitenta decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz aktualizacja informacji dotyczącej planu inwestycyjnego Spółki

Raport bieżący 5/2017

5/2017

30-01-2017 17:50
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017

Raport bieżący 4/2017

4/2017

10-01-2017 17:21
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 10 stycznia 2017 r.

Raport bieżący 3/2017

3/2017

10-01-2017 17:17
Powołanie członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący 2/2017

2/2017

10-01-2017 17:11
Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 1/2017

1/2017

10-01-2017 17:08
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 10 stycznia 2017 r.

Korekta raportu bieżącego nr 24/2016

24/2016

23-12-2016 20:10
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na żądanie akcjonariuszy

Raport bieżący 24/2016

24/2016

20-12-2016 22:06
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na żądanie akcjonariuszy

Raport bieżący 23/2016

23/2016

20-12-2016 21:57
Zgłoszenie kandydata do składu Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący 22/2016

22/2016

13-12-2016 17:34
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 10 stycznia 2017 r.

Raport bieżący 21/2016

21/2016

13-12-2016 17:30
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 10 stycznia 2017 r.

Raport bieżący 20/2016

20/2016

08-12-2016 20:19
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej