Raport bieżący 22/2018

22/2018

15-11-2018 20:51

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 14 grudnia 2018 r. Na podstawie § […]

Raport bieżący 21/2018

21/2018

22-10-2018 20:18

Wyrażenie przez Radę Nadzorczą aprobaty na zakup nieruchomości od spółki zależnej. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu […]

Raport bieżący 20/2018

20/2018

10-08-2018 14:17

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu […]

Raport bieżący 19/2018

19/2018

11-06-2018 19:30

Uchwała o wypłacie dywidendy, podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r. Zarząd […]

Raport bieżący 18/2018

18/2018

11-06-2018 19:00

Powołanie członków Rady Nadzorczej spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. […]

Raport bieżący 17/2018

17/2018

11-06-2018 18:55

Powołanie członków Zarządu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r. na kolejną kadencję. Zarząd BSC DRUKARNIA […]

Raport bieżący 16/2018

16/2018

11-06-2018 18:53

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 11 […]

Raport bieżący 15/2018

15/2018

11-06-2018 18:49

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r. Zarząd BSC DRUKARNIA […]

Raport bieżący 14/2018

14/2018

29-05-2018 11:53

Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), z głębokim żalem informuje, że […]

Raport bieżący 13/2018

13/2018

22-05-2018 18:37

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych i do dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdań finansowych Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z […]

Raport bieżący 12/2018

12/2018

22-05-2018 18:34

Zatwierdzenie zmienionego planu inwestycyjnego Spółki na rok 2018 przez Radę Nadzorczą Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu […]

Raport bieżący 11/2018

11/2018

14-05-2018 17:17

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 11 czerwca 2018 r. Na podstawie § […]