Raport bieżący 25/2017

25/2017

20-10-2017 14:47
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 20 października 2017 r.

Raport bieżący 24/2017

24/2017

20-10-2017 14:42
Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

Raport bieżący 23/2017

23/2017

20-10-2017 14:36
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 20 października 2017 r.

Raport bieżący 22/2017

22/2017

17-10-2017 12:57
Wypowiedzenie umowy z animatorem rynku

Raport bieżący 21/2017

21/2017

13-10-2017 13:40
Zgłoszenie kandydata do składu Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący 20/2017

20/2017

25-09-2017 16:40
Zgłoszenie kandydata do składu Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący 19/2017

19/2017

20-09-2017 15:37
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 20 października 2017 r.

Raport bieżący 18/2017

18/2017

20-09-2017 15:34
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 20 października 2017 r.

Raport bieżący 17/2017

17/2017

08-06-2017 15:45
Zawiadomienie w trybie art.69 ust. 1 ustawy o ofercie

Raport bieżący 16/2017

16/2017

26-05-2017 16:23
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 26 maja 2017 r

Raport bieżący 15/2017

15/2017

26-05-2017 16:21
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (15/2017) Uchwała o wypłacie dywidendy, podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 26 maja 2017 r.

Raport bieżący 14/2017

14/2017

26-05-2017 16:18
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (14/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 26 maja 2017 r.