Raport bieżący 16/2011

16/2011

28-05-2011 15:55
Nabycie akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący 5/2011

15/2011

23-05-2011 17:00
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r.

Raport bieżący 14/2011

14/2011

17-05-2011 17:24
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAN S.A. w dniu 16 maja 2011 r.

Raport bieżący 3/2011

13/2011

17-05-2011 17:03
Powołanie członka Rady Nadzorczej BSC DRUKARNIA OPAKOWAN S.A.

Raport bieżący 12/2011

12/2011

17-05-2011 16:04
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 16 maja 2011 r.

Raport bieżący 11/2011

11/2011

20-04-2011 18:35
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 16 maja 2011 r.

Raport bieżący 10/2011

10/2011

20-04-2011 18:22
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 16 maja 2011 r.

Raport bieżący 9/2011

9/2011

18-04-2011 15:36
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2010 rok

Raport bieżący 8/2011

8/2011

16-02-2011 11:44
Akcje BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. wpisane na listy uczestników indeksów WIG oraz WIG-PL

Raport bieżący 7/2011

7/2011

09-02-2011 14:21
Wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H

Raport bieżący 6/2011

6/2011

08-02-2011 18:05
Rejestracja akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Raport bieżący 5/2011

5/2011

03-02-2011 11:04
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A-G