Raport bieżący 45/2012

45/2012

26-07-2012 14:51
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący 44/2012

44/2012

26-07-2012 14:43
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 43/2012

43/2012

19-07-2012 16:01
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 42/2012

42/2012

13-07-2012 16:14
Transakcje nabycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej

Raport bieżący 41/2012

41/2012

11-07-2012 11:51
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 40/2012

40/2012

10-07-2012 14:46
Nabycie akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez Prezesa Zarządu

Raport bieżący 39/2012

39/2012

05-07-2012 16:18
Zbycie akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący 38/2012

38/2012

04-07-2012 17:23
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 37/2012

37/2012

04-07-2012 14:15
Podpisanie umowy znaczącej

Raport bieżący 36/2012

36/2012

02-07-2012 15:59
Utrata statusu zakładu pracy chronionej przez Emitenta

Raport bieżący 35/2012

35/2012

28-06-2012 10:50
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 34/2012

34/2012

21-06-2012 09:01
Transakcje nabycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta