Raport bieżący 16/2015

16/2015

24-04-2015 17:21
Nabycie akcji w spółce „POSBAU” SPÓŁKA AKCYJNA – BUDOWNICTWO UPRZEMYSŁOWIONE z siedzibą w Poznaniu

Raport bieżący 15/2015

15/2015

24-04-2015 17:18
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Raport bieżący 14/2015

14/2015

24-04-2015 17:14
Zmiana Statutu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. uchwalona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Raport bieżący 13/2015

13/2015

24-04-2015 17:11
Uchwała o wypłacie dywidendy, podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Raport bieżący 12/2015

12/2015

24-04-2015 17:06
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Raport bieżący 11/2015

11/2015

09-04-2015 17:43
Rozwiązanie porozumienia akcjonariuszy względem pani Anny Schwark i Violetty Schwark

Raport bieżący 10/2015

10/2015

09-04-2015 17:11
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i do dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdań finansowych

Raport bieżący 9/2015

9/2015

02-04-2015 15:59
Nabycie akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez Prezesa Zarządu

Raport bieżący 8/2015

8/2015

27-03-2015 16:07
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 24 kwietnia 2015 r.

Raport bieżący 7/2015

7/2015

27-03-2015 16:03
Zamierzone zmiany Statutu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

Raport bieżący 6/2015

6/2015

27-03-2015 16:00
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 24 kwietnia 2015 r.

Raport bieżący 5/2015

5/2015

26-03-2015 16:00
Decyzja Zarządu BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2014