Raport bieżący 4/2017

4/2017

10-01-2017 17:21
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 10 stycznia 2017 r.

Raport bieżący 3/2017

3/2017

10-01-2017 17:17
Powołanie członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący 2/2017

2/2017

10-01-2017 17:11
Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 1/2017

1/2017

10-01-2017 17:08
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 10 stycznia 2017 r.