Raport bieżący 6/2017

6/2018

16-02-2018 19:06

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 16 lutego 2018 r. Zarząd BSC DRUKARNIA […]

Raport bieżący 5/2018

5/2018

31-01-2018 09:58

Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, […]

Raport bieżący 4/2018

4/2018

17-01-2018 09:37

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018 Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na […]

Raport bieżący 3/2018

3/2018

17-01-2018 09:30

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 16 lutego 2018 r. Na podstawie § […]

Raport bieżący 2/2018

2/2018

17-01-2018 09:19

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 16 lutego 2018 r. Na podstawie § […]

Raport bieżący 1/2018

1/2018

08-01-2018 08:51

Zawiadomienie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmniejszeniu stanu posiadania akcji w BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. i zejściu […]