Raport bieżący 4/2019

4/2019

28-01-2019 22:07

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019 Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na […]

Raport bieżący 3/2019

3/2019

28-01-2019 22:05

Powiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ […]

Raport bieżący 2/2019

2/2019

24-01-2019 20:21

Powiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ […]

Raport bieżący 1/2019

1/2019

21-01-2019 09:10

Powiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ […]