Raport bieżący 4/2011

4/2011

31-01-2011 14:38
Zawiadomienie COLORPACK GmbH Berlin Verpackungen mit System o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący 3/2011

3/2011

31-01-2011 14:10
Zawiadomienie „BSC INVEST" V. SCHWARK, J. SCHWARK, A. CZYSZ sp. j. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący 2/2011

2/2011

28-01-2011 13:20
Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 r.

Raport bieżący 1/2011

1/2011

26-01-2011 17:35
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący 5/2010

5/2010

31-12-2010 15:55
Wprowadzenie do obrotu giełdowego na GPW praw do akcji

Raport bieżący 4/2010

4/2010

31-12-2010 11:43
Rejestracja akcji i praw do akcji BSC Drukarnia Opakowań S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Raport bieżący 3/2010

3/2010

31-12-2010 11:36
Podsumowanie oferty publicznej akcji serii H BSC Drukarnia Opakowań S.A.

Raport bieżący 2/2010

2/2010

30-12-2010 17:43
Dopuszczenie akcji oraz praw do akcji serii H do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

Raport bieżący 1/2010

1/2010

28-12-2010 17:43
Przystąpienie do systemu ESPI