Raport bieżący 4/2011

4/2011

31-01-2011 14:38
Zawiadomienie COLORPACK GmbH Berlin Verpackungen mit System o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący 3/2011

3/2011

31-01-2011 14:10
Zawiadomienie „BSC INVEST" V. SCHWARK, J. SCHWARK, A. CZYSZ sp. j. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący 2/2011

2/2011

28-01-2011 13:20
Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 r.

Raport bieżący 1/2011

1/2011

26-01-2011 17:35
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki