Raport bieżący 33/2012

33/2012

14-06-2012 10:48
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 32/2012

32/2012

08-06-2012 14:59
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 31/2012

31/2012

30-05-2012 10:52
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 30/2012

30/2012

25-05-2012 21:48
Uchwała o wypłacie dywidendy, podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 25 maja 2012 r.

Raport bieżący 29/2012

29/2012

25-05-2012 16:41
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 25 maja 2012 r.

Raport bieżący 28/2012

28/2012

25-05-2012 16:37
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 25 maja 2012 r.

Raport bieżący 27/2012

27/2012

24-05-2012 15:18
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 26/2012

26/2012

16-05-2012 16:31
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 25/2012

25/2012

09-05-2012 15:29
Transakcje nabycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 24/2012

24/2012

07-05-2012 16:16
Transakcje nabycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 23/2012

23/2012

27-04-2012 21:37
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 25 maja 2012 r.

Raport bieżący 22/2012

22/2012

27-04-2012 21:32
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 25 maja 2012 r.